dorpskerk protestantse gemeente midwolda
mask protestantse gemeente midwolda
olkerke Midwolda
logo protestantse gemeente midwolda
Agenda protestantse gemeente midwolda

Diensten

Als u dit leest is er iets niet in orde, hier moet de agenda staan

Agenda protestantse gemeente midwolda

Nieuws

Als u dit leest is er iets niet in orde, hier moeten de berichten staan

Agenda protestantse gemeente midwolda

Informatie

Algemeen

Kerkenraad

Overlijden & Uitvaart

Pastoraat & Ziekte

Bespreken Zalen

Collectebonnen

Kerkelijkbureau & Preekregelaar

Kosters & Organisten

Oprit & Kerkbode

Oudpapier actie

Op deze website zijn de NAW-gegevens bij de meeste personen beperkt tot naam en mailadres. Adressen en telefoonnummers zijn wel opgenomen in ons kerkblad De Oprit.

Bankrekeningen

College van kerkrentmeester
NL25 RABO 0357 7169 81 tnv. CvK Prot. gem. Midwolda
Diaconie:
NL73 RABO 0357 7030 22 tnv. Diac. Prot. gem. Midwolda

In het lijstje links kunt op onderwerpen klikken om de informatie te lezen

Kerkenraad

Midwolda is één van de vijf locaties van de Protestantse Gemeente Oost-Groningen.
De andere locaties zijn De Dollert, Meeden, Scheemda e.o. en Winschoten.
Naast de kerkenraad en de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, heeft elke locatie een Plaatselijke Commissie.
De Plaatselijke Commissie Midwolda (PCM) is onder de eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad verantwoordelijk voor de plaatselijke kerkdiensten en het gemeentewerk in Midwolda.
De leden van de PCM zijn ambtsdrager of taakdrager. In Midwolda zijn twee werkgroepen: pastoraat en vieringen.

Overlijden en Uitvaart

De coördinator bij uitvaarten is: E.Z. Bosch-Elderman, T: 0597-551582
Wat te doen bij een overlijden?
Zowel de begrafenisondernemer als de ouderling weten wat er gedaan moet worden.
Het is gebruikelijk om de PCM een rouwkaart te sturen. Op de zondag volgend op het overlijden wordt in de kerkdienst het overlijden bekend gemaakt en het overleden gemeentelid herdacht.

Pastoraat

Bij (ernstige) ziekte, rouw en alle andere omstandigheden waarbij pastorale zorg nodig is, kunt u contact opnemen met de wijkcoördinator.


Ziekte en ziekenhuisopname

Ziekte en ziekenhuisopname kunt u doorgeven aan de wijkcoördinator.
Ziekenhuisopnames worden, tenzij u aangeeft dit niet te willen, afgelezen in de kerkdienst.

Zalen bespreken in de Verbinding

Een vergaderruimte bespreken in De Verbinding kan via mw. E.Z. Bosch-Elderman, T: 0597-551582.
Voor verhuur van de Dorpskerk kan men contact opnemen met Dhr. L.H. Heikens, T: 0597-551051

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen van €0.50 en €1.00, afname in vellen van 20 stuks. De bonnen zijn ook in alle diensten van de Streekgemeente te gebruiken.
Bestellen kan door het bedrag over te maken op de rekening van de kerk.
NL25 RABO 0357 7169 81. tnv prot. gem. Midwolda onder vermelding van Collectebonnen.

Het kerkelijk bureau

Sinds de vorming van de PKN is er een landelijke ledenregistratie. Hebt u vragen of wensen die verband houden met uw inschrijving als lid van onze kerk? Neem dan contact op met de plaatselijke ledenadministrateur:
T. Jonker T: 0597 551900


Preekregelaar

G.H. Koers-Roelfsema T: 0597-551800, E: ghrkoers@hetnet.nl

Kosters

Er is geen vaste koster, de kostersdiensten worden bij toerbeurt verricht door gemeenteleden.


Organisten

De organistendiensten worden gecoördineerd door mw. E. Smits, E: smitselly@ziggo.nl

Oprit

Dit is het kerkblad van Midwolda. Het blad verschijnt 10 keer per jaar en wordt bezorgd bij alle leden. Inleveradres kopij jpkoers@hetnet.nl


Protestantse Kerkbode

De Protestantse Kerkbode verschijnt om de week in de provincie Groningen en wordt per post verstuurd. Abonnementen lopen via de uitgever: administratie@groningerkerkbode.nl

Oudpapier actie

Het oud papier wordt via de gemeente Oldambt door vrijwilligers opgehaald. Onze kerk is 3 keer per jaar aan de beurt om de vrachtwagen te bemensen. Het geld dat we daarvoor binnen krijgen gaat voor de helft naar een goed doel en de andere helft is voor het eigen gemeentewerk.

Informatie

Op deze website zijn de NAW-gegevens bij de meeste personen beperkt tot naam en mailadres. Adressen en telefoonnummers zijn wel opgenomen in ons kerkblad De Oprit.

Bankrekeningen

College van kerkrentmeester
NL25 RABO 0357 7169 81 tnv. CvK Prot. gem. Midwolda
Diaconie:
NL73 RABO 0357 7030 22 tnv. Diac. Prot. gem. Midwolda


Kerkenraad

Midwolda is één van de vijf locaties van de Protestantse Gemeente Oost-Groningen.
De andere locaties zijn De Dollert, Meeden, Scheemda e.o. en Winschoten.
Naast de kerkenraad en de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, heeft elke locatie een Plaatselijke Commissie.
De Plaatselijke Commissie Midwolda (PCM) is onder de eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad verantwoordelijk voor de plaatselijke kerkdiensten en het gemeentewerk in Midwolda.
De leden van de PCM zijn ambtsdrager of taakdrager. In Midwolda zijn twee werkgroepen: pastoraat en vieringen.


Overlijden en Uitvaart

De coördinator bij uitvaarten is:
E.Z. Bosch-Elderman, T: 0597-551582
Wat te doen bij een overlijden?
Zowel de begrafenisondernemer als de ouderling weten wat er gedaan moet worden.
Het is gebruikelijk om de PCM een rouwkaart te sturen. Op de zondag volgend op het overlijden wordt in de kerkdienst het overlijden bekend gemaakt en het overleden gemeentelid herdacht.


Pastoraat

Bij (ernstige) ziekte, rouw en alle andere omstandigheden waarbij pastorale zorg nodig is, kunt u contact opnemen met de wijkcoördinator.


Ziekte en ziekenhuisopname

Ziekte en ziekenhuisopname kunt u doorgeven aan de wijkcoördinator.
Ziekenhuisopnames worden, tenzij u aangeeft dit niet te willen, afgelezen in de kerkdienst.


Zalen bespreken in de Verbinding

Een vergaderruimte bespreken in De Verbinding kan via mw. E.Z. Bosch-Elderman, T: 0597-551582.
mw. E.Z. Bosch-Elderman
Voor verhuur van de Dorpskerk kan men contact opnemen met Dhr. L.H. Heikens, T: 0597-551051


Het kerkelijk bureau

Sinds de vorming van de PKN is er een landelijke ledenregistratie. Hebt u vragen of wensen die verband houden met uw inschrijving als lid van onze kerk? Neem dan contact op met de plaatselijke ledenadministrateur:
T. Jonker T:0597 551900


Preekregelaar

G.H. Koers-Roelfsema T: 0597-551800, E: ghrkoers@hetnet.nl


Kosters

Er is geen vaste koster, de kostersdiensten worden bij toerbeurt verricht door gemeenteleden.


Organisten

De organistendiensten worden gecoördineerd door mw. E. Smits, E: smitselly@ziggo.nl


Oprit

Dit is het kerkblad van Midwolda. Het blad verschijnt 10 keer per jaar en wordt bezorgd bij alle leden. Inleveradres kopij jpkoers@hetnet.nl


Protestantse Kerkbode

De Protestantse Kerkbode verschijnt om de week in de provincie Groningen en wordt per post verstuurd. Abonnementen lopen via de uitgever: administratie@groningerkerkbode.nl


Oudpapier actie

Het oud papier wordt via de gemeente Oldambt door vrijwilligers opgehaald. Onze kerk is 3 keer per jaar aan de beurt om de vrachtwagen te bemensen. Het geld dat we daarvoor binnen krijgen gaat voor de helft naar een goed doel en de andere helft is voor het eigen gemeentewerk.